Program

9.00-9.10 Otwarcie Konferencjiprof. Ewa Iżycka-Świeszewska; prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz
SESJA Iprof. Wiesława Grajkowska
9.10-9.30Modelowanie in vitro schorzeń neurologicznych prof. Leonora Bużańska, IMDiK im. M. Mossakowskiego, Warszawa
9.30-9.50Rola neuropatologa w diagnostyce chorób neurozwyrodnieniowych prof. Teresa Wierzba- Bobrowicz, IPiN, Warszawa
9.50-10.10Poszukiwanie wczesnych biomarkerów choroby Alzheimera we krwiprof. Urszula Wojda, Instytut im. Nenckiego, Warszawa
10.10- 10.30 Publishing a high-quality, non-commercial neuropathology journal without a publisher: The first nine monthsprof. Werner Paulus, University Munster, Germany
10.30-10.50Choroba Wilsona w XXI wiekuprof. Anna Członkowska, IPiN, Warszawa
10.50-11.20 Dyskusja / przerwa
SESJA IIdr hab. Dorota Dziewulska
11.20-11.40 Onkoneurologiaprof. Sławomir Michalak (UM Poznań), prof. Jerzy Walecki (Szpital MSW, Warszawa)
11.40-12.00Neuralny komponent podścieliska guzów litych prof. Ewa Iżycka-Świeszewska (GUMed, Gdańsk), dr med. Dawid Sigorski (UWM, Olsztyn)
12.00-12.20 Nowoczesne neuroobrazowanie w stwardnieniu rozsianym prof. Katarzyna Katulska, UM Poznań
12.20-12.35 Opryszczkowe zapalenie mózgu i rdzenia dr med. Sylwia Tarka, UM Warszawa
12.35- 12.50 Prezentacja „Digital Brain” dr med. Tomasz Stępień, IPiN Warszawa
12.50- 13.25Sesja plakatowa krótkie omówienia przez autorów (3-5 minut)prof. Dariusz Adamek
13.25-13.30Zakończenie konferencji prof. Ewa Iżycka-Świeszewska, prof. Teresa Wierzba-Bobrowicz
13.30– 14.45Walne Zgromadzenie i zebranie wyborcze Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich